Kazne za stvaranje deponija i bacanje smeća mimo kanti, vođenje ljubimaca bez povoca, nečišćenje izmeta i uništavanje tartan staze na keju uskoro će biti 25.000 dinara za svakog građanina koji krši lokalne komunalne propise.

Kako je ranije najavio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, veće kazne za pomenute komunalne prekršaje trebalo bi da motivišu građane da poštuju propise, a samim tim održavaju čistoću javnih površina u Novom Sadu. Shodno ovim najavama, dolazi do izmena četiri gradske odluke koje definišu obaveze prema javnim površinama, a time i do pooštravanja kazni za kršenje propisa.

Kada je reč o domaćim životinjama, menja se odluka o držanju ljubimaca u pogledu visine kazne za, recimo, vođenje pasa i mačaka bez povoca, nečišćenje izmeta sa javnih površina, nenošenje pasoša koji pripadaju ljubimcima (a u kojima se nalaze se i podaci o vakcinaciji životinje), kao i nenošenje kese za izmet ili uvođenje životinja bez transportera u javni prevoz.

Fotografija: Pixabay

Kazne za nesavesne građane do sada su bile 8.000 dinara. Nakon što odbornici skupštine grada usvoje izmene odluke, kazna će iznositi 25.000 dinara. Kazna čiji se iznos ne menja tj. ostaje 8.000 dinara odnosi se na kršenje zabrane hranjenja i pojenja životinja na javnim česmama, bunarima i javnim površinama.
Za pravna lica, umesto 30.000 dinara kazna će biti 150.000 dinara za iste prekršaje. Odgovorno lice u preduzeću platiće 25.000 dinara umesto 10.000 dinara, a preduzetnik 75.000 dinara umesto 15.000 dinara.

Kad je reč o javnim površinama na keju – poput tartan staze, za bilo kakvo uništavanje ovih površina sledi kazna u iznosu od 25.000 umesto dosadašnjih 8.000 dinara.
Menja se i odluka o održavanju javne higijene u gradu. Kazna takođe raste sa 8.000 na 25.000 dinara u slučaju kada građani stvaraju divlje deponije i bacaju smeće mimo korpi, peru vozila na javnoj površini, pale otpad ili na drugi način uništavaju javne površine.

I promenom odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanja zelenih površina povećane su određene kazne sa 8.000 na 25.000 dinara za građane. Tako od sada 25.000 dinara iznosi kazna za skidanje plodova i cvetova sa drveća, šiblja i cvetnih gredica, bacanje i paljenje otpada, skidanje, uništavanje ili oštećenje putokaza, znakova i sličnih natpisa, premeštanje klupi, kanti za otpad i rekvizita sa dečijih igrališta, loženje vatre, paljenje stabala ili lišća itd.

U ove kazne spada i uvođenje domaće životinje na Štrand ili pranje veša i drugih stvari na gradskoj plaži i igranje loptom na Štrandu van prostora koji su za to određeni.

Fotografija: Pixabay

Takođe, izmenjen je i deo odluke koji se odnosi na nepropisno parkiranje na zelenoj površini i od sada će se smatrati da je odgovorna ona osoba koja je vozilo parkirala. Ukoliko nije poznato ko je vozio, odgovornim se smatra vlasnik vozila i njemu će biti napisana kazna. Iznos kazne za parkiranje na zelenoj površini nije izmenjen.

Kako je 021 nedavno pisao, u periodu od godinu dana je samo šestoro građana kažnjeno jer nisu savesno postupali sa svojim životinjama. Reč je najčešće o slučajevima kad vlasnici ne čiste izmet za svojim psom na javnim površinama ili kada pse šetaju bez povoca ili brnjice. Nevladin sektor smatra da povećanje kazni neće dovesti do veće savesti vlasnika životinja jer je sankcionisanje ovakvih prekršaja retko.

Autor: Gorica Nikolin
Preuzetno sa portala 021.

oglas
Redakcija portala Zelene priče.