SEVERNO MORE I POTENCIJALNO POZITVNA BUDUĆNOST

Ispitivanje kulture i uzgoja morskih algi u Eemshavenu od strane kompanija “North Seaweed“ i „CIV Offshore & Shipping”

Pilot za ispitivanje uzgoja morskih algi započet je ovog meseca u Eemshavenu, piše holandski list Duurzaam actueel. Morska luka Groningen nudi dostupno mesto za uzgoj algi, na lokaciji ispod rampe do plutajućeg mola iza Schildwega. Košnica, u obliku prstena, ušla je u vodu.

Cilj projekta je istražiti da li je moguć mokar uzgoj morskih algi, na primer na Waddenskom moru ili oko priobalnih vetroelektrana. Morske alge se posmatraju kao sirovina budućnosti za prehrambenu, krmnu (hrana za životinje) i farmaceutsku industriju.

Mešavine morskih algi i proizvodi na bazi morskih algi

North Seaweed su jedna  od dve kompanije koje stoje iza pilota i deo su MOI Offshore Energy zajednice, start-up zajednice u Eemshavenu koja podstiče inovacije u svim sportovima u luci. „U kompaniji “North Seaweed” već više od 15 godina proizvodimo široku paletu mešavina morskih algi i proizvoda na bazi algi. Fokus je uglavnom na proizvodima za poljoprivredni sektor, poput smesa za stoku, konje ili pse ”, kaže vlasnik severnih morskih algi Hessel Altenburg.

Izvor: North Seaweed

More mogućnosti uzgoja algi

North Seaweed kupuju morske alge širom sveta, ali takođe žele prerađivati ​​alge u unutrašnjosti i trenutno se usreređuju na uzgoj vlastitih algi. 

“To je bio jedan od razloga preseljenja u Eemshaven. Uzgoj morskih algi u i oko Waddenovog mora ima velik potencijal. Na primer, pametno se može koristiti zajedničko korištenje prostora i infrastrukture oko vetroelektrana na moru.” navodi Altenburgu za Duurzaam actueel. Prema Altenburgu, alge imaju more mogućnosti kada je reč o mogućim primenama.

“Ne shvatajući, već ga konzumiramo direktno i indirektno. Na primer, jeste li znali da se koristi kao zgušnjivač za kakao u čokoladnim napicima, da su alge važna sirovina u industriji stakla i da igraju sve važniju ulogu u uzgoju biljaka i stočarstvu? Morske alge također mogu igrati glavnu ulogu u smanjenju različitih stakleničkih plinova, poput CO2 i metana. I što je sjajno, za uzgoj morskih algi nije potrebno (dodatno) poljoprivredno zemljište, slatka voda, gnojiva i pesticidi. „

Uzgojna košara

Uzgojnu košaru za ovaj pilot projekt razvila je kompanija CIV Offshore & Shipping, kompanija koja nudi mogućnosti proizvodnje i isporuke za širok spektar mreža, uključujući mreže na moru. „Sastavili smo i izradili pilotnu uzgajivačku košaru za morske alge u našem proizvođaču mreža. Sklop je delimično rastavljen u radionici i napravljen za prenos. Ove  nedelje sastavili smo rasplodnu košaru na mestu u Eemshavenu i pokrenuli je. Tokom sledece nedelje uvešće se takozvani materijal za cijepljenje iz Ulvawiera, tako da se može pratiti cela sezona rasta kako se plutajući sastav (uzgojna košara i korov) ponaša tokom pilota ”, kaže Joost Crommentuijn iz CIV Offshore & Shipping za ovaj holadnski list.

Izvor: Duurzaam actueel

Planiranje pilota temelji se na periodu uzgoja morskih algi i traja će do sredine septembra.

Više o kompaniji North Seaweed

North Seaweed  deluje na polju morskih algi već dugi niz godina i imaju dugogodišnje iskustvo, dugogodišnje praktične studije, sudelovanje u stranim studijama i sudelovanje u mnogim svetskim mrežama. Zbog usmerenja na primenu morskih algi u stočnoj hrani, stočari i kompanije za prehranu glavni su kupci, a proizvodi od morskih algi takođe sve više pronalaze put do uzgoja konja, sektora za hranu za kućne ljubimce, ratarskog uzgoja, hortikulture, lekova i hemikalija.

North Seaweed isporučuje alge u sušenom obliku. Opskrbljuje pojedinačne vrste kao što su Ulva, Ascophylum Nodosum itd. Osim toga, mešavine morskih algi i proizvodi na bazi morskih algi isporučuju se pod robnom markom „SeaSpirit“.

Izvor: Duurzam actueel

Tekst prevela i prilagodila: Vanja Đukic

oglas
Prijateljska podrška zelenoj planeti i Zelenim pričama. Prevođenje tekstova i intervjua sa Holandskog jezika.