Uslovi korišćenja

Portal Zelene priče, na web adresi zelenprice.info, vlasnika Atelier Gucunski propisuje Uslove korišćenja ovim dokumentom i zadržava prava izmene.

Preuzimanje sadržaja

Sadržaj objavljen na portalu Zelene priče ne sme se kopirati i distribuisati bez pristanka vlasnika portala, koji se može dobiti upitom na mail info@zeleneprice.com.

Komentari

Komentari koji sadrže psovke, uvrede i govor mržnje, neće biti objavljeni.
Komentari koji imaju svrhu reklame i promocije, neće biti objavljeni.

Objavljivanjem Pravila korišćenja na našem veb-sajtu, smatramo da ste upoznati sa odredbama ovog dokumenta.