Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa, kao glavni nosilac aktivnosti,  Ekološki pokret Odžaka, kao aktivan pratilac i Centar za vladavinu prava iz Beograda, koji se priključio kao  stručni savetodavac, nakon tri godine izborili su se da udruženja građana, kao pravna lica,  steknu isti status kao fizička lica.

Naime, uduženja građana će sada moći da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Kako se navodi u saopštenju Ekološkog pokreta Odžaka, na drugoj sednici svih sudija Prekršjanog apelacionog suda, održanoj 01.07.2019. godine, usvojeno je sledeće pravno shvatanje:

„Udruženje građana i, uopšte, pravno lice kao tražilac informacija uvek su ovlašćeni da ponesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.“

oglas
Zelene priče su moj način da budem deo najvažnije ere na planeti i pomognem u očuvanju iste. Završila Žurnalistiku na Filozofskom fakultetu i srednju Baletsku školu u Novom Sadu. Stvaranje i ljubav su ono što me pokreće.