Sample Category Title

Green teen

,,Elena, Vlada, Dunja i Mina - su grupa "zelenih" tinejdžera koji pokušavaju da svojim primerom na popularnim društvenim mrežama utiču na mlade da počnu drugačije da posmatraju svoje potrošačke navike, ali i odnos prema životnoj sredini.”

Lenjivci

,,Veoma usporeno kretanje, svega 30 cm po minutu, je jedno od glavnih karakteristika lenjivaca. Oni imaju spor metabolizam i u stanju su da vare jedan obrok i po mesec dana. Sporo kretanje je vid uštede energije.”

Dražen Pavlica

,,Potrošačke stilove mladih nerijetko krasi zavidan stepen kreativnosti, čime u izvjesnoj mjeri uspjevaju nadomjestiti ekonomsku zakinutost.Od pohvale stilskoj kreativnosti važnije je da se borimo za društvo u kome kreativnost neće biti plod ekonomske iznudice.”