12. avgust je Svetski dan slonova.

U Grčkoj je otkrivena kamena ploča sa natpisom: Plato mi reče da sve što treba o životu da znam, slonovi mogu da me nauče.

Prema najnovijim istraživanjima, slonovi razvijaju kompleksne socijalne interakcije, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, nežnost i empatiju ka sopstvenoj i drugim vrstama.

Umeju da koriste oruđa, imaju samosvest i širok emotivni spektar, zajednički donose grupne odluke…

Svetski dan slonova

Zelene priče

oglas
Redakcija portala Zelene priče.