13. maj svetski dan Fair Trade

Šta je to Fair Trade? 🤓

👉Još krajem osamdesetih godina prošlog veka pojavio se organizovani društveni pokret pod nazivom Fair Trade (Pravedna trgovina). Pokret se zasniva na nadziranju i transparentnosti svih segmenata proizvodnje i prodaje pojedinih proizvoda te zalaganju za ukidanje siromaštva ekonomski podređenih proizvođača, uz obavezu poštovanja socijalnih i ekoloških standarda u proizvodnji i zabranu prisilnog dečjeg rada.

Zelene priče

oglas
Redakcija portala Zelene priče.