22. maj svetski dan biodiverziteta

☀️22. maja obeležavamo Svetski dan biodiverziteta 🌎🌍🌏

☀️Biološka raznovrsnost odnosno biodiverzitet predstavlja ukupnu raznovrsnost živog sveta i jednu od najvažnijih karakteristika naše planete.
☀️Termin «biodiverzitet» usvojen je na sastanku Nacionalnog foruma za biodiverzitet održanog 1986. godine u Vašingtonu, u organizaciji
☀️Nacionalne akademije nauka SAD. Konvencijom o zaštititi biološke raznovrsnosti
☀️22. maj 1993. godine se proglašava zvanično za Međunarodni dan biodiverziteta.

Zelene priče

oglas
Redakcija portala Zelene priče.