Miris šumske stelje, trulog lišća, gljiva
Raznih gmižućih stvorenja,
Opija me uvek, jer znam da je živa!

Sinergija svog tog čudnog življa
Prožima celo moje biće, i telo i duh.
Zbog nje ja sam zver neukrotiva divlja!

Srno malena, tvoja postelja meka
Biće i meni kutak za skrivanje i mir.
Šumska nimfo, u tvoje skute jedino za mene ima leka!

Planinska Zora medna rosna, i žedne napoji;
Misli su mi tamo bistre i duša trepti od miline.
Šuma peva o slobodi.
Nestali su svi nemiri moji.

Fotografija: Selena Jovanović

Autorka: Selena Jovanović

oglas
Redakcija portala Zelene priče.