Ministar Trivan najavio subvencije električnih i hibridnih automobila

Ministar Trivan poručio je da Ministarstvo zajedno sa partnerima, ide ka rešenjima koja će popraviti kvalitet vazduha i stanje životne sredine.

On je rekao da rešenja favorizuju vozila koja u manjoj meri zagađuju životnu sredinu. Kao i smanjenju vozila u saobraćaju sa motorima zastarelih tehnoloških rešenja. Takođe i povećanoj reciklaži i efikasnijem upravljanju otpadnim vozilima.

Ministar Trivan smatra da će ove mere omogućiti da se Srbija oslobodi ovog opasnog otpada. Te da prikupi više zelenog dinara za podsticaj korišćenju ekološki prihvatljivijih saobraćajnih sredstava.

Fotografija: Ministarstvo zaštite životne sredine

Trivan je najavio da će na osnovu odluke Vlade, Ministarstvo ZŽS usvojiti pravilnik koji će obezbediti sredstva za subvencije namenjene nabavci novih električnih i hibridnih vozila. Istakao je da će se pred Vladom Srbije naći uredba na osnovu koje će biti omogućena dodela podsticajnih sredstava operaterima/reciklerima posebnih tokova otpada, u koje spadaju i otpadna vozila.

-Srbija će se očistiti od smeća. Istakao je Trivan.

Ukazavši na to da približno milion vozila koja su starija od deset godina predstavljaju značajan faktor zagađenja životne sredine. Te da utiču na zagađenje vazduha.

Koalicija 27 ne vidi rešenje u subvencijama za električne i hibridne automobile

Međutim, u saopštenju Koalicije 27, ističu da su glavni zagađivači toplane snage manje od 50MW i individualna ložišta. Dok sektor saobraćaja povećanoj koncentraciji ovih čestica doprinosi sa svega 6%.

Koalicija 27: -Zabrinutost izaziva odabir mera za smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji. To su mere koje predviđaju subvencije za kupovinu elektro i hibridnih vozila. Ove mere se smatraju neadekvatnima jer ne postoje zvanični podaci koji bi opravdali ovaj postupak.

Da li su električni automobili naš put ka čistom vazduhu?

Ministar je pozvao lokalne samouprave, javna preduzeća i druge entitete da se opredeljuju za ekološki prihvatljiva vozila. Kako bi na taj način doprineli unapređenju kvaliteta vazduha i stanja životne sredine.

Fotografija: Mike /Pexels

Sa druge strane iz Koalicije 27 ove promene posmatraju na drugačiji način. Iz saopštenja:

-Jasno je da mera subvencionisanja kupovine privatnih električnih i hibridnih vozila javnim novcem nije adekvatna opcija koja će otkloniti uzrok zagađenja vazduha.  

Pozivamo članove Radne grupe za zaštitu vazduha da mere za smanjenje zagađenja vazduha definišu u skladu sa zvaničnim dostupnim podacima o izvorima zagađenja. Zatim, da se u ocenjivanju kvaliteta vazduha i informisanju javnosti oslanjaju na važeće propise.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine i Koalicija 27

oglas
Redakcija portala Zelene priče.