Fotografija: Nina Kemera

English below

Bio je to jednog vrelog dana u državi Grčkoj kada sam videla neobičan brod u maloj luci grada Patrasa, na ostrvu Peloponez. Zbog moje kratkovidosti nisam uspela da vidim šta piše na njemu, pa sam tako samo gledala i uspela da ugledam kako se podiže zastava, koja je ustvari bila jedro, žute boje sa krupnim, podebljanim crnim slovima koja kažu ,,United for Climate’’. Ovo bi moglo biti nešto zanimljivo, pomislila sam.

Već sledećeg dana sam ,,pokucala’’ na vrata broda, kako bih izvidela šta se tu dešava, međutim, na moje iznenađenje nisam bila jedina radoznala duša u ovom gradu. Ispred broda je bio red ljudi koji su čekali na obilazak broda sa vodičem. Na moju sreću, imali su i vodiča za one koji ne govore grčki, Jorgos, moj vodič mi je pokazao glavne kompenente broda i otkrio rutu ovog broda.

Fotografija: Nina Kemera

Ime broda je ,,Ratnik Duge Treći’’ i njime upravlja Greenpeace, ovo je treći brod kojim upravlja ova organizacija, dok je prvi brod potopljen kada ga je pogodila bomba koju su postavili francuski tajni agenti, dok je protestovao protiv nuklearnog testiranja. Jedan član posade, fotograf Fernando Pereira je tada ubijen. Tako je brod “Duga” postao simbol Greenpeace-a. Drugi kojim su plovili i slali poruke širom sveta povučen je jer je bio suviše star.

Smaragda Skoulou iz odeljenja za komunikacije Greenpeace-a objasnila je više o “Trećem ratniku duge”.

 • Ovo je treći bord, najmoderniji i najviše ekološki, ima 50 metara visoka jedra, tako da po dobrom vetru može da jedri i tada mu nisu potrebni motori. Kada nema vetra, koriste se motori ali glavni cilj je da se pretežno koriste jedra. Takođe, imamo sistem za prečišćavanje vode od soli, tako da proizvodimo svoju vodu na brodu. U posadi se nalazi i “garbologyst” – osoba koja se brine o razdvajanju otpada u kategorije, koji se potom odnosi na reciklažu. Vodimo računa i o hrani koju jedemo na brodu, kao i koje hemikalije koristimo za čišćenje.


Dok hodam brodom, moj vodič Yorgos pokazao mi je zanimljivu zastavu sa mnogo imena ispisanih na njoj. “Treći ratnik duge” napravljen je 100% od donacija onih koji podržavaju Greenpeace. Kako je i Smaragda kasnije objasnila, postojala je internet stranica gde su ljudi mogli da kupe bilo koji deo broda koji su mogli da priušte (od stvari vrednih pet eura do većih investicija). Brod je zaplovio 2012. godine, a zastava je zahvalnica svima koji su donirali, bez obzira na iznos.

Fotografija: Nina Kemera

Putovanje za klimatske promene

Treći ratnik duge” započeo je svoju plovidbu sa rumunske obale, putujući uz bugarsku do grčke oable gde je obišao Atinu i Patras. Sledeće destinacije su Italija, Španija a potom evropske zemlje uz Atlantski okean. Ali šta je svrha ovog putovanja, zapitala sam se. Smaragda mi je zato opisala njihovu misiju.

 • Putujemo u ime kampanje za klimatske promene i tranzicije u energiji, prelazak na čiste i održive oblike energije. Ova tura koju smo počeli u Rumuniji, putuje kroz Evropsku uniju kako bismo se borili protiv prljavih i neodrživih oblika energije poput uglja, ulja i fosilnih goriva jer oni doprinose negativnim klimatskim promenama.
 • Trenutno smo u fazi klimatske uzbune. Istraživanja naučnika govore da moramo da održimo globalno zagrevanje na 1.5 stepeni, ali način na koji koristimo fosilna goriva i kako političari mnogih država sastavljaju energetske planove, dostići ćemo ubrzo 3 ili 4 stepena celzijusa a to će postati veliki problem za mnoge obalske predele, osetićemo ekstremne vremenske uslove i druge posledice. Mi pokušavamo da pošaljemo poruku da je neophodno da sačuvamo našu klimu. Toliko godina govorimo o klimatskim promenama da su one sada postale klimatska uzbuna. Efekte vidimo svugde.
Fotografija: Nina Kemera

Ujedinjeni za klimu” – parola je broda i veruju da mogu da stvore pritisak na političare da promene zakone kojima će kompanije biti primorane da koriste obnovljive izvore energije.

Grčka vlada i naftne kompanije kao što su “Total”, “ExxoN” i “Repsol” planiraju da buše u lučnom predelu veličine kao dve države Belgije. Ključna staništa sa ugroženim vrstama poput kitova, delfina kornjača i foka, glavna turistička odredišta za milione ljudi biće neposredno ugrožena. “ – navodi WWF (World Wide Fund for Nature).

U Grčkoj naftne bušotine su glavna tema već godinama, a ljudi iz Greenpeace-a su posvećeni da na ovoj turi posvete vreme i ovoj temi. Šta su posledice izvlačenja nafte u Grčkoj, pitala sam Smaragdu.

 • To je možda najvažniji razlog našeg dolaska ovde, veliki deo grčkog mora i obale je dat velikim naftnim kompanijama , čime štetimo klimi i ne radimo na tranziciji ka održivoj energiji. A imamo toliko dragocenih predela kojie će biti uništeni zbog naftnih bušotina, što je loše i za lokalno stanovništvo.
 • Mesta na kojima se planiraju bušotine su kopno ispod Albanije i zapadni deo Grčke. Ovo su regije u kojim se proizvodi voda, sir i drugi važni proizvodi relevantni i za turizam. Takođe, tu su i aktivnosti poput vožnje kanua i paraglajding. U našem zajedničkom radu sa WWF Grčke i drugim organizacijama istražili smo i sagledali ekonomske efekte. Veoma malo novca će ostati u zajednici, dok novac odlazi u naftne kompanije.
Fotografija: Nina Kemera

Uticaj naftnih bušotina na turizam u Grčkoj

“Ukupno 33 miliona ljudi posetilo je destinacije u Grčkoj u 2018. godini, što je donelo 16 biliona eura prihoda u državu, obarajući sve prethodne rekorde. Muzeji I arheološka nalazišta imala su veći broj posetilaca i zaradu za oko 12 odsto, a prihod od hotela i smeštanih usluga povećao se za oko 10 % u junu odnosu na 2017. godinu, dok je u julu procenat bio veći za 4 odsto. Turizam je ukupno omogućio preko 288 hiljada poslova u periodu od januara do septembra prošle godine.“ navodi “GTP headlines”.

Grčka je već poznata destinacija i njena popularnost raste kroz godine, što duguje svojim ostrvima, prelepom moru, šarmantnim gradovima i selima, a gostoprimstvo je svuda prepoznato. Da li će pak na grčki turizam uticati rad naftnih industrija? Da li naftne bušotine imaju prednosti ili mane u pogledu turizma? Smaragda iz Greenpeac-a kaže da će naftne bušotine biti korisne samo za kompanije ali ne i za grčku vladu i stanovnike.

 • Turizam na Jonskom moru je dragocen zbog mora i jedrenja. Mnogo se jedri a nisam sigurna da će takav slučaj biti i nakon bušenja. Naravno, mi ne podržavamo nekontrolisan turizam, ali može se uložiti u njega i unaprediti radije nego da se i mesta i turizam unište u isto vreme. Ima dosta inicijativa u Grčkoj, pogotovo u područjima koja su pod uticajem naftnih planova, gde pokušavaju da se bore i sa kojima godinama sarađujemo. Želimo da ih podržimo i da ih učinimo jačim. Udružimo se, pomažemo za zajedničko dobro i podržavamo ih ljudima i širenjem njihovih poruka.
Fotografija: Nina Kemera

Šta mlada osoba može da učini u borbi protiv klimatskih promena i uzbuna?

 • Mi u Grčkoj možemo da stvorimo energetsku zajednicu i da proizvodimo energiju od Sunca. Možda se u početku čini kao skupa investicija, ali u dužem roku to je mnogo isplativije, a promene se vide nakon pet do deset godina.
  Za mlade mogu da kažem da se uključe u “Petak za budućnost” (“Friday’s for future”). Ovaj pokret mladih ljudi je stava da se lideri igraju sa njihovom budućnošću i u pravu su jer osnovno ljudsko pravo je mogućnost života.
  Pritiskati političare i njihove politike da se zakoni promene. Možemo naravno postići mnogo i na individualnom nivou, ali velika odgovornost je u njihovim rukama.
Fotografija: Nina Kemera
English

Fight for planet Earth

It was super hot summer day in Greece when I saw an unusual ship in the small port of the city named Patras, on the island Peloponnese. As I was looking at the ship, the huge flag which is actually sail, was going up, yellow background and black letters saying: ‘United for Climate’. This could be interesting thing I said to myself.

The next day I knocked on the doors of the ship, and surprisingly I was not alone. There were many people waiting in the line for the guided tour. Luckily they had a guide who knew English and who showed me the ship, while explaining the travel of this ship. Ship’s name is ‘Rainbow warrior III’ which is operated by Greenpeace International.

This is the third ship operated by Greenpeace International while the first one was sunk by the bomb put by French secret agents, while it was trying to protest against the nuclear testing and one of the crew of the ship was killed, the photographer Fernando Pereira. So, the ‘Rainbow’ ships somehow became a symbol for Greenpeace International. The second ship they’ve been using to spread various messages around the world was simply too old and got retired at one point.

Smaragda Skoulou from Communications department of Greenpeace explained a bit more about the ‘Rainbow Warrior III’:

 • This is the third ship, most modern of the fleet and the most eco-friendly, most ecological, it has sails 50 meters high, so if the wind is good enough it can use only sails to sail, so it doesn’t need engines. There are engines for when there is no wind, but the main target is to use the sails. There is also desalination system so we produce our own water on board, there is very good separation of waste for recycling, there is also a person called garbologyst on board and he is responsible for putting everything in categories and when its full take it to the recycling then we are recycling. We are very careful with food we eat and chemicals we use to clean.

While walking on the ship my English speaking guide-Yorgos showed me an interesting flag with many, many names on it. Apparently, this ship ‘Rainbow Warriow III’ was made 100% by donation of Greenpeace supporters. As Smaragda explained later on more, there was online page where people could by any part for the ship they could afford, things worth from 5 euros up to how much they wanted… In 2011 the ship was finished and it started sailing in 2012. Therefore the flag was made as a ‘Thank you’ for all the donors, and names on the flag are actually names of all the donors, no matter how big their donations were.

Travelling for climate change

‘Rainbow Warrior III’ started this tour on Romanian coast, though Bulgarian up to Greek coast. In Greece, this ship has visited Athens and Patras so far. Further plans are to visit Italy, Spain and then European countries on the Atlantic ocean. But what is the purpose of this travelling, question occurred in my mind? So Smaragda, told me the whole mission of this travel.

 • We are travelling for climate campaign and energy transition campaign, switching to cleaner and more sustainable forms of energy, it is part of European tour on the same campaign, it started in Romania. Travelling all over EU to talk about fighting dirty energy like coal, oil and all fossil fuels because they contribute to climate change. The thing is that now we have climate emergency. We have the reports from scientist that say we have to keep global warming at 1.5 degree, no more.
 • But the way we use fossil fuels and the way politicians in many countries plan the energy plans of the countries the global warming will reach 3 or 4 degrees Celsius and that will be distractive for many of us, many coastal areas, we will face extreme weather conditions and many other side effects. So, we are trying to spread the message that we need to protect, really protect the climate from climate change. We’ve been talking about climate change for many years but now it became climate emergency, it is not just the change. We see the effects everywhere.

‘United for climate’ as their parole says, they believe that they can put pressure on politicians to change laws which will make companies use renewable energy instead of fossil fuels.

The Greek government and oil companies, such as Total, Exxon and Repsol, are planning to drill over a marine area twice the size of Belgium. Iconic habitats with unique threatened species, such as sperm whales, bottlenose dolphins, loggerhead turtles and monk seals, and top tourism destinations for millions of people are under immediate threat.’ -World Wide Fund for Nature, WWF

As oil drilling is a hot topic in Greece for years now, people from Greenpeace are dedicating this tour to talk about this problem as well. So, what are the side effects of oil drilling in Greece?

 • This is a big part why we are here because a big part of Greek sea and land is given to big oil companies for oil drilling, so we are worsening the climate, we are not switching to renewable energy. And we have precious areas which are about to be destroyed because of the oil drilling, it’s not worth destroying, not only for areas but also for the locals.
 • The places they want to drill like in mainland under Albania and all the way of western Greece was been given to the oil companies, but these are the places that produce water, cheese, and other amazing products, tourists visit for this things but also alternative tourism activities such as canoeing, paragliding… There will not be benefits for local communities. In our common work with WWF in Greece and some common presentations around Western Greece, we have studied and we have seen that economic effects are not what they say will be, very few money will stay in the society, not even in the government, money is only for this companies.

Influence of oil drilling on tourism in Greece

A total of 33 million people visited destinations in Greece in 2018, generating more than 16 billion euros in revenues and breaking all performance records to date. Museum and archaeological sites earnings increased in the January-September 2018 period by 12.8 percent with the number of visitors up by 12.6 percent. VAT-generated public revenue from hotels and accommodation services increased by 10.15 percent in June compared to the same month in 2017 and by 4 percent in July. Greek hotel gains increased by 51.6 percent in 2017. Tourism created a total of 288,369 jobs in the January-September 2018 period.’ – as stated in GTP headlines.

Greece is already very hot destinations all over the world but its popularity is raising over the years, it is famous for its island, gorgeous sea, charming cities, towns and villages. Heartwarming hospitality of Greeks is widely recognized. But is oil drilling going to influence Greek tourism? Will Greeks have benefits or disadvantages from oil drilling?

Smaragda from Greenpeace Greece, communication department is pointing out that oil drilling will be beneficial only for oil companies, not Greek government, nor Greek people.

 • Tourism here in Ionian sea, especially the water is precious, there is a lot of tourism that involves sailing, I am sure it’s not going to be the same again after drilling. Of course, we do not support uncontrolled tourism, but we can invest in sector of tourism and make it better, rather than destroying it and destroying out places at the same time.
 • So there are many initiatives around Greece, especially in the affected areas, that have started by their own to fight against oil drilling, and we’ve been working with them for year and a half and we just want to support them and make them stronger. We join forces, help and do some common work, try to support them with people and by spreading their message. Oil drilling is a big part of our tour.


What a young person can do to fight against climate change/emergency?

 • We in Greece, we can create energy community and produce energy from the sun. It may seem expensive at first, but on a long run it is much more efficient, in 5-10 years you can see the difference.
  For youth I can say they can join Friday’s for future.
 • There is a movement of young people that said the leaders are playing with their future and they have right, it is basic human right to be able to live
  Putting pressure on the politicians and their politics, to change law, we can do some things on the individual level, but a huge responsibility is actually on them (politicians).
oglas
Verujem u ljubav, dobra dela i dobro u ljudima. Zelene priče vidim kao mesto gde mogu da širim inspirativne priče o moćnim ljudima koji menjaju svet. Po stečenom srednjem obrazovanju sam filolog, po fakultetskom diplomirana novinarka. Znatiželjna putnica i večno željna avantura.