WWF Srbija

28. 03. 2020. Planeta Zemlja

„Pojedinci, kompanije, vlade i zajednice su pozvani da ugase svoja svetla na jedan sat u subotu 28. marta 2020. u 20:30 i time pokažu svoju podršku za ekološki održive aktivnosti.“

Više o satu za planetu čitajte na portalu.

oglas
Redakcija portala Zelene priče.