Protest „Za život, šume, vode i grad“ održaće se u subotu 16. novembra u 11:55 časova na Trgu slobode. Organizator protesta je pokret „Ekološki front Novi Sad„.

Prenosimo zahteve za koje se zalažu u Ekološkom frontu i koje će uputiti nadležnima, medijima i javnosti na protestu.

1. Moratorijum na izgradnju novih i rušenje svih do sada izgrađenih derivacionih malih hidroelektrana,
2. Osnaživanje nezavisnih i uticajnih inspekcijskih službi,
3. Obustavu svih planskih dokumenata koji su na štetu gradu i života u njemu, i puno učešće građana u urbanističko planiranje Novog Sada,
4. Izradu Katastra zelenila Grada Novog Sada,
5. Potpunu zabranu ekonomske seče šuma u nacionalnim parkovima, a posebno NP „Fruška gora“.

„Ekološki front Novi Sad“ je samoorganizovani i neformalni pokret koji okuplja i objedinjuje pojedince, nevladine organizacije i institucije u borbi za zaštitu životne sredine, objašnjeno je na Fejsbuk događaju protesta.

„Nastao je sa ciljem da se postojeći ekološki i drugi pokreti ujedine i podrže jedni druge, kako bi u zajedničkoj borbi promenili trenutno neodrživo stanje u Srbiji, a naročito u Novom Sadu. Vođeni smo idejom da budućnost ove zemlje i našeg grada počiva na zdravoj životnoj sredini, očuvanim prirodnim staništima i zaštiti biodiverziteta. „

Neki od problema koje naglašavaju jesu male hidroelektrane, seče šuma, eksploatisanje rudnih bogatstava, gradnja u zaštićenim područjima, te nedostatak i uništavanje postojećih zelenih površina.

„Predstavnici republičke, pokrajinske i gradske vlasti vođeni ličnim, a ne javnim interesom, donose odluke i sprovode politiku koja je u skladu sa interesima investitora i kapitala, a ne u skladu sa životom dostojnim i po meri čoveka. Stihijski urbanizam koji isključuje učešće šire zajednice ugrožava kvalitet života svakog pojedinca.“

Cilj ovog pokreta jeste da ujedini postojeće organizacije u zajedničkoj borbi.
„Ekološki front Novi Sad“ čine:

oglas
Redakcija portala Zelene priče.