Prošlog četvrtka, 21. maja 2020. održan je webinar (seminar u online formi) pod nazivom „Around Nature: The Trade of Nature“ čija je tema bila osvrt na trenutnu realnost klimatskih promena i na biodiverzitet sa stanovišta globalizacije.

Ovaj, drugi po redu webinar je deo multidisciplinarnog projekta, koji organizuje Kancelarija za kulturu španske ambasade i umetnik Juanli Carrión, u okviru kojeg se istražuje zaostavština Magelan-Elkanove ekspedicije odigrane pre 500 godina.

Na kom nivou su obrazovanje i aktivizam u oblasti životne sredine, koliko smo empatični prema prirodi, koje su posledice izgubljene biološke raznovrsnosti su neka od ključnih pitanja na koje su gostujući predavači odgovarali. Glavni cilj je bilo bolje razumevanje odnosa između globalizacije i ublažavanja klimatskih promena.

Prezentacije eminentnih stručnjaka

Panelisti na webinaru bili su Diana Ayton-Shenker, izvršni direktor kompanije Leonardo/International Society of the Arts, Sciences and Technology (Leonardo/Međunarodno društvo za umetnost, nauku i tehnologiju), Juanli Carrión, umetnik i osnivač neprofitne organizacije OSS Project, Inc., Shahid Naeem, profesor ekologije i direktor Centra za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na Univerzitetu Kolumbija, i Daniel Stonem, pisac, novinar i predavač na Johns Hopkins Univerzitetu.

Prvo izlaganje je bilo od profesora Shadid Naeem-a, o biološkom diverzitetu i raznovrsnosti vegetacije. Da li ste znali da na svetu postoji čak 30,000 jestivih biljnih vrsta, a da je samo 6,000-7,000 kultivisano, gde od toga oko 30 vrsta dominira u našoj ishrani? Postoje brojne studije koje potvrđuju negativan uticaj smanjenja biodiverziteta na funkcionisanje ekosistema. Poljoprivreda je jedan od glavnih činioca koji doprinosi biotskom osiromašenju. Ovde se ne misli samo na smanjenje broja vrsta, već i na osiromašenje u taksonomskom, funkcinonalnom, genetskom i/ili filogenetskom smislu.

Sledeća je Diana Ayton-Shenker govorila o globalizaciji i empatiji, ali empatiji prema prirodi gde smo mi apsolutni deo iste, a ne odvojeni posmatrači. „Kada se susretnemo, zamislimo i pozabavimo prirodom na nove načine, možemo početi da saosećamo jer se drugačije identifikujemo. Empatija prema prirodi dolazi kroz rušenje pristrasnosti i širenja međusobne povezanosti.“, istakla je Diana.

„Kada se susretnemo, zamislimo i pozabavimo prirodom na nove načine, možemo početi da saosećamo jer se drugačije identifikujemo. Empatija prema prirodi dolazi kroz rušenje pristrasnosti i širenja međusobne povezanosti.“

Zatim su Daniel Stone, autor knjige „The Food Explorer“ i Juanli Carrión prezentovali svoja istraživanja i projekte na temu globalizacije naše ishrane i istorije poljoprivrede i useva.

Tokom panel diskusije učesnici su razmenili svoja razmišljanja o različitim aspektima „trgovine“ prirodom, očuvanja biodiverziteta putem diverzifikacije naših urbanih sredina (bašte i parkovi), kao i o značaju umetnosti i individualnih umetnika da istaknu univerzalne teme. Čovek je deo prirode, i mora se ponašati u skladu sa prirodom, stoga nepromišljena „trgovina“ prirodom nije dozvoljena.

Najveći utisak na mene je ostavio snimak iz prezentacije profesora Naeem-a, gde se mogu videti oscilacije ozelenjavanja vegetacije sa smenom godišnjih doba, na globalnom nivou. Ubrzano, vidi se kako planeta ’’diše’’, ali nažalost sa povećanjem emisije CO2 gasa, kao da dolazi do respiratornog stresa. Diana Ayton-Shenker je kasnije prokomentarisala da je to odličan primer analogije sa trenutnim problemom sa COVID-19 virusom, koji baš izaziva respiratorne probleme.

Na Youtube kanalu Cultural Programs of the National Academy of Sciences možete pogledati snimak celog webinara, održanog na engleskom jeziku.

Prijava za naredni webinar

Takođe, svi zainteresovani mogu da se prijave za naredni webinar, koji će se održati sutra, 28. maja 2020. u 17h po našem vremenu. Tema webinara je globalna prehrambena ekonomija i alternativni prehrambeni sistemi.

oglas
Prirodnjak. Osobenjak. Zanesenjak.