Poziv za obuku: Građani u urbanističkim i prostornim politikama u Novom Sadu

Trening u okviru projekta „Ka većem učešću građana u lokalnom prostornom planiranju i upravljanju“

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis” obaveštava građanke i građane Novog Sada, organizacije civilnog društva i kao zainteresovanu javnost da je otpočela realizacija projekta „Ka većem učešću građana u lokalnom prostornom planiranju i upravljanju“. Projekat se realizuje sa ciljem povećanja uticaja građanki i građana Novog Sada na procese donošenja gradskih odluka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, kako bi one bolje održavale potrebe lokalnog stanovništva umesto uticajnih privatnih investitora.

Fotografija: Kaique Rocha/Pexels

Tokom realizacije ovog projekta, CDD Europolis će naročito raditi na izgradnji kapaciteta građana, njihovih formalnih i neformalnih udruženja za sprovođenje aktivnosti nadzora i zagovaranja prema gradskim vlastima. U tu svrhu pored istraživanja, sprovešće se i edukacija-trening.

Prvog dana učesnici će se upoznati sa osnovnom organizacijom, strukturom i dokumentima Grada Novog Sada, potencijalnim mehanizmima učešća građana u poslovima grada, planskim prostorno-urbanističkim planovima i mogućnostima-mehanizmima da građanke i građani utiču na ove politike i dokumenta, dok će se drugog i trećeg dana upoznati sa uspešnim zagovaračkim inicijativama u okviru kojih su građanke i građani odbranili javne (zelene) površine u Novom Sadu.

Trening će se održati 29. 30. i 31. januara u Novom Sadu u periodu od 16 do 19h.

Formular za učešće na treningu nalazi se linku OVDE.

Sami građani Novog Sada i njihova udruženja prepoznati su kao osnovna ciljna grupa i partner u sprovođenju ovog projekta. CDD Europolis će zato nastojati da kroz projekat svim zainteresovanim stranama ponudi praktična znanja da ukažu na sve sporne urbanističke odluke koje su u prethodnom periodu narušila kvalitet života u gradu, ali i da od gradskih vlasti zahteva da preduzmu adekvatne mere kako bi se nezadovoljavajuća situacija ispravila. 

Izvor: Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis”

oglas
Redakcija portala Zelene priče.