Od avgusta do oktobra ove godine traje popis flore i faune Karlovačkog dunavca, a Pokret gorana Vojvodine objavio je dosadašnje rezultate.

U Sremskim Karlovcima u okviru Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradiski rit“, na dužini od 2,5 km prostire se Karlovački dunavac. Ovaj rukavac Dunava predstavlja životnu sredinu mnogim retkim i važnim biljnim i životinjskim vrstama. Prirodne karakteristike ovog predela, reljefa, voda, flore, faune, naselja, stanovništva, kulturno-istorijskih vrednosti, izuzetni su i prevazilaze lokalni značaj, a mozaik vodenih, močvarnih, livadskih i šumskih staništa sve više privlače turiste da ga posete i uživaju u njemu.

Fotografija: Pokret gorana Vojvodine

Pokret gorana Vojvodine već treću godinu zaredom, u saradnji sa istraživačima i stručnjacima iz oblasti bioloških nauka, sprovodi popisivanje biljnih i životinjskih vrsta na ovom lokalitetu. Istraživanja su i ove godine podržana od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, u okviru projekta „Karlovački dunavac – nekad i sad“.

Ove godine popisivanje flore i faune realizuje se tokom avgusta, septembra i oktobra meseca. Akcenat je stavljen na hidrobiološka istraživanja, fizičke i hemijske karakteristike vode u Karlovačkom dunavcu, popisivanju i praćenju stanja populacija strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja. Posebna pažnja je usmerena na gnezdeće i migratorne vrste ptica (male bele čaplje, velike bele čaplje, sive čaplje, rode i mnoge druge).

Dosadašnja istraživanja su potvrdila veliki biodiverzitet na Karlovačkom dunavcu.

Potvrđeno je prisustvo 45 vrsta gljiva, 231 vrsta vaskularnih biljaka, sa prisustvom 18 stranih vrsta, od kojih 5 vrsta pokazuju invazivni karakater. Istraživanje faune beskičmenjaka je kompleksno i zahtevno, tako da je iz ove izuzetno velike grupe organizama zabeleženo 206 beskičmenjaka. Istraživanjem vodozemaca i gmizavaca potvrđeno je prisustvo 10 vrsta. Popisivanjem ptica zabeleženo je prisustvo 57 različitih vrsta.

Fotografija: Pokret gorana Vojvodine

Kontinuiranim prikupljanjem podataka o prisustvu zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih taksona, doprinosi se stvaranju bolje i jasnije slike postojećeg stanja samog lokaliteta, kao i graničnih zona Rezervata, a sve to u cilju očuvanja retkih vodenih i vlažnih staništa i ojačavanju zaštite granica i celokupnog Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“.

Izvor: Pokret gorana Vojvodine

oglas
Redakcija portala Zelene priče.