Već nekoliko godina aktivisti se zalažu za rešenje problema seče šuma na Fruškoj gori, a Javno preduzeće Nacionalni park Fruška gora“ (JPNPFG) i dalje nastavlja da osiromašuje šumske predele. Pokret „Odbranimo šume Fruške gore“ (OŠFG) pokrenuo je peticiju kako bi se sakupili glasovi za ispunjene zahteva poput zabrane seče, promene modela upravljanja Fruškom gorom i promenile određene stavke zakona.

Šume se seku putem prorednih i oplodnih seča sa ciljem da se šume obnove i podmlade, tj. da se šume panjače (one koje su nikle iz panja)  prevedu u visoke šume (one koje izniknu iz semena). Zahvaljujući ovom modelu, šume se seku u interesu drvno-prerađivačke industruje, jer samo za ovu industriju je bitno da ima pravo stablo od kojeg nastaje komercijalno kvalitetan trupac. – navode iz Pokreta OŠFG.

Da bi osnovano ograničila ili zabranila seča, potrebno je da se vrši monitoring, koji kako kažu iz ovog pokreta, nije rađen već 10 godina.

JPNPFG ima obavezu da prati stanje biodiverziteta, da vrši monitoring strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta i da o tome dostavlja godišnje izveštaje Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a ono to ne radi! Prema informacija dobijenim od stručnjaka ekologa i biologa iz našeg šireg tima, monitoring nije sigurno vršen  u poslednjih 10 godina. Monitoringom se otkrivaju i evidentiraju staništa biljnih i životinjskih vrsta i gljiva i time se dokumentovano daje osnov za ograničavanje i zabranu seče, navodi Pokret OŠFG.

Ukupno je prikupljeno oko 11.000 potpisa , od čega je približno  8.000 u online peticiji, a u fizičkoj oko 3000 potpisa. Potpisi će se prikupljati tokom juna i jula meseca, u Novom Sadu , Sremskim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici, Beočinu, Rumi. Centralni događaj prikupljanja potpisa će biti na Fruškoj gori kod Info centra JPNP Fruška gora. Fizički prikupljeni potpisi, objedinjeni sa potpisima iz online peticije biće predate krajem avgusta u Ministarstvo zaštite životne sredine.

PETICIJOM GRAĐANI TRAŽE:

  • Hitno zaustavljanje enormnih planskih seča šuma, kako onih u državnom, tako i onih u privatnom vlasništvu, odnosno vlasništvu SPC- Eparhije Sremske
  • Da Vlada Republike Srbije donese Odluku o zabrani seče šuma u JP “Nacionalni park Fruška gora” na minimalni period od 20 godina, kako bi tokom  moratorijuma,  šume mogle biti oporavljene, sačuvane i obnovljene kontinuiranim, stručnim  pošumljavanjem i negom.
  • Da se šumarsko-komercijalni model upravljanja, koji je u funkciji drvno-prerađivačke industrje i samofinansiranja javnog preduzeća sa 135 zaposlenih,  zameni sa zašitarskim modelom koji štiti  prirodne vrednosti zaštićenog područja, njegov biodiverzitet i  šumski ekosistem,  klimatsku i socijalnu funkcije šuma.
  • Da se zaustavi i sankcioniše višegodišnji nesavestan rad upravljača, koji je dokazan sa desetak inspekcijskih prijava podnetih tokom 2019. godine. 
  • Da Ministarstvo zaštite životne sredine pokrene procedure izmene Zakona o nacionalnim parkovima, kako bi se: a) povećala površina u režimu  zaštite 1. stepena sa trenutnih 3% na 20%; b) explicitno zabranila komercijalna seča šume  c) ograničila seča šume samo na seče održavanja postojećih šuma i šumskih staza; d) zabranila dalja izgradnja tvrdih šumskih puteva.
  • Da Vlada Republike Srbije donese Odluku o većem budžetskom finansiranju racionalno dimenzionisanog javnog preduzeća.

Da saznate gde i kada da potpišete peticiju, pratite grupu Pokret Odbranimo šume Fruške gore.

oglas
Redakcija portala Zelene priče.