Otvoren je 15. konkurs za najbolju fotografiju na temu „Ptice u akciji”. Konkurs raspisuje Fondacija za zaštitu ptica grabljivica pod pokroviteljstvom Foto saveza Srbije.

Cilj konkursa jeste podsticaj autorske fotografije inspirisane pticama, ali i skretanje pažnje na ugrožene vrste ptica u Srbiji. Poslednji rok za prijem radova je 1. novembar, a rezultati će biti objavljeni do 15. novembra 2019. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju svi, bez obzira da li se fotografijom bave profesionalno ili amaterski i da li su stanovnici Srbije, a jedan učesnik može poslati do četiri fotografije.
Na konkurs se mogu slati fotografije svih divljih ptica snimljenih u prirodi, a iz konkurencije će biti isključeni svi radovi iz zooloških vrtova, držanih i vezanih ptica.

Tehničke propozicije

Fotografije mogu biti crnobele ili u boji, u digitalnom obliku. Fotografije treba da budu u JPG formatu, najmanje u veličini 1920 piksela po dužoj stranici formata u rezoluciji 300 dpi. Svaku pošiljku fotografija treba da prati uobičajeni prijavni list sa podacima o autoru (ime,prezime, adresa, telefon i e-mail) i radovima, tj. gde je i kada snimljena koja fotografija.

Nagrade

Najbolja fotografija će biti odštampana u formi plakata Fondacije, a nagrada za njenog autora je akreditacija za fotografa Fondacije za supove u 2020. godine ili izlet u koloniju beloglavog supa Uvac.
Druga nagrada je izlet u organizaciji Fondacije u klisuru reke Trešnjice, a treća nagrada – objavljivanje nagrađene fotografije u propagandnim materijalima Fondacije.
Publikum će odštampati kalendar za 2020. godinu, sačinjen od 13 odabranih fotografija sa konkursa. Kalendar će biti poslat u decembru, autorima čije se fotografije nalaze na kalendaru.
Izložba od 30 – 40 odabranih najboljih fotografija će biti održana u decembru 2019.godine. Izložbu prati katalog odabranih radova na sedamnaestom kalendaru Fondacije za 2020. godinu koji će sadržati kataloške podatke i biće dostavljen autorima na izložbi ili do 31. decembra. Na izložbi će biti promocija plakata sa nagrađenom fotgrafijom sa konkursa “Ptice u akciji”. Posetioci izložbe mogu da glasaju za fotografiju koja se njima sviđa, a na zatvaranju izložbe objaviće se rezultati glasanja posetioca.

Fotografije treba poslati na adresu:
FONDACIJA ZA ZAŠTITU PTICA GRABLJIVICA,
Bulevar despota Stefana 142,
11000 Beograd
Ili na email: grifon@ibiss.bg.ac.rs

Napomene organizatora

Uz striktno poštovanje autorskih prava, radove koji učestvuju na konkursu Fondacija će koristiti za propagiranje svojih ciljeva, osim ukoliko se autor pismeno ne izjasni drugačije. Ustupanje fotografija trećim licima je moguće jedino po dogovoru sa autorom.

Organizator ne može snositi odgovornost za neispravnost medija u
vreme prispeća, a nastojaćemo da obavestimo autore kako bi blagovremeno
poslali nov sadržaj. Naziv fotografije i redni broj moraju biti u skladu sa prijavom:
Potpisivanjem prijave autor izjavljuje da su sve slike njegovo autorsko delo,
odnosno da sam snosi troškove spora oko autorstva.

Informacije su preuzete sa Facebook stranice Fondacije za zaštitu ptica grabljivica.

oglas
Redakcija portala Zelene priče.