Ministar zaštite životne sredine Goran trivan razgovarao je danas sa načelnikom šumadijskog upravnog okruga Biljanom Ilić Stošić i sa predsednikom opštine Knić Miroslavom Nikolićem, koji su ga informisali o ekološkim problemim sa kojima se suočava opština Knić.

Opasnost od zagađenja Gružanskog jezera, iz koga se akumulacijom snabdeva 300.000 građana

Predsednik opštine Knić rekao je da se ta mala i nerazvijena opština suočava sa problemima komunalnog otpada, otpadnih voda i otpada na obalama Gruže koji nosi latentnu opasnost za zagađenje Gružanskog jezera. Iz ovog jezera se akumulacijom snabdeva više od 300.000 građana šumadijskog okruga. On je ukazao da je opština, kojoj nedostaju finansijski i administrativni kapaciteti, namerna da rešava sve ove probeleme u saradnji sa Šumadisjkim upravnim okrugom i da im je potrebna podrška Ministarstva zaštite životne sredine kako bi pripremili projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja za preradu otpada i otpadnih voda.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine


Ministar Trivan je ukazao da nema važnijeg posla od prerade otpadnih voda i rešavanja pitanja komunalnog otpada jer se tako čuvaju najvažniji prirodni resursi zemljište i voda. Podsetio je da naša zemlja ima najmanje površinskih voda u regionu i da je zato važno da se sačuvaju veštačke akumulacije koje obezbeđuju vodosnabdevanje građana pijaćom vodom kakvi je jezero Gruža i da se brine o očuvanju i zaštiti jezera.

Trivan je kazao da je razvoj ekološki održivog sistema upravljanja otpadom od suštinske važnosti kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou.

,,Ministarstvo pruža stručnu i finansijsku podršku opštinama u izradi projektno-tehničke dokumentacije kako bi našli rešenja koja će biti ekološki, ekonomski i društveno isplativa i korisna.“ -Objasnio je trivan

Ministar je rekao da će Ministarstvo pružiti podršku opštini Knić kako bi se problem sagledao u celosti, a zatim pronašla moguća rešenja. Rešenja poput reciklažnih centara ili postrojenja za biomasu, radi trajnog rešavanja problema zagađenja i što boljeg upravljanja i jačanja kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

oglas
Redakcija portala Zelene priče.