28. 05. Svetski dan leptira

Leptiri ( Lepidoptera) je zajednički naziv za jedan od najbrojnih redova insekata.Poseduju dva para krila prekrivenih ljuspicama koje su tesno priljubljene i preklapaju se kao crepovi na krovu, otuda i naučni naziv Lepidoptera koji u grčkom jeziku ima značenje “ ljuspokrilci“.

Leptiri su značajni i kao oprašivači, ali je njihov veliki značaj mesto u lancu ishrane, jer su prvenstveno gusenice bitan izvor proteina raznim organizmima, najčešće pticama. Leptiri se intezivno hrane u stadijumu gusenice (larve) jer tada rastu. Odrasli leptiri se obično hrane nektarom cveća a iz blata i peska uzimaju minerale. Ipak, tada se leptiri ne hrane intenzivno, pa čak ima leptira koji koji uopšte nemaju usni aparat jer im stadijum odrasle jedinke ne traje dugo i prvenstveno je namenjen parenju.

Leptiri se često koriste kao pokazatelji uravnoteženog ekosistema i stabilnog staništa jer pri poremećajima staništa i uslova njihove populacije brzo opadaju.

Leptirima je dato važno značenje u skoro svim velikim civilizacijama, religijama i duhovnim tradicijama. Obično simbolizuje osnovne životne koncepte, kao što su život i smrt, ljubav i sreća.

Građa leptira

Telo leptira čine tri izdvojena regiona: glaveni, grudni i trbušni region.

Na glavenom regionu se nalaze antene koje najčešće imaju mnogo članaka, a dužina im varira od vrste do vrste. Naročito dobro su razvijene kod mužjaka noćnih leptira i sadrže organ čula mirisa. Oči leptira su složenog tipa i vid im je odličan. Usni aparat je prilagođen za sisanje cvetnog nektara, proboscis ima oblik dugačke surlice koja je u periodu mirovanja spiralno uvijena.

Grudni region se sastoji od tri segmenta na kojima se nalaze dva para krila i tri para nogu za hodanje, po par na svakom segmentu. Zanimljivo je da među noćnim leptirima ima vrsta sa ženkama kojima su krila nerazvijana tako da ne mogu da lete.

Plavi morfo ( Morpho peleides) spada među najveće leptire na svetu, sa rasponom krila od 12 do preko 20 cm. Živi u tropskim šumama Latinske Amerike od Meksika do Kolumbije. Gornja strana krila je obojena jarko plavo, obrubljena crnom. Donja strana krila je tamno smeđa sa krupnim šarama nalik očima koje pomažu u zastrašivanju grabljivica. U toku leta kontrast jarko-plave i prljavo smeđe treperi, pa se stiče utisak da se leptir pojavljuje i nestaje.

Koliko dugo žive leptiri?

Leptiri imaju potpunu metamorfozu što znači da prolaze kroz četiri osnovna stadijuma: jaje, larva, lutka i odrasla jedinka. Kada govorimo o životnom veku ipak obično mislimo na period u stadijumu odraslog leptira.Različite vrste leptira imaju različit životni vek. Označavanjem leptira, zatim ponovnim hvatanjem i beleženjem, naučnici dobijaju informacije o tome koliko pojedine vrste leptira mogu da žive kao i o brojnosti nekih populacija. Neke vrste leptira žive i godinu dana, što pobija uvreženi mit o tome da leptiri žive samo jedan dan.

Biljke hraniteljke su veoma važne u razvojnom ciklusu leptira. Na njih ženke polažu jaja, a kasnije se tom biljkom hrane gusenice, dok ne dođe vreme da se ulutkaju i tako prezime. Kada se stvore povoljni uslovi iz lutke će izleteti odrasli leptir. U slučaju lastinog repka biljke hraniteljke su divlja mrkva, pastrnak, morač i mirođija.

Noćni leptiri

Kada neko pomene leptire, po pravilu pomišljamo na dnevne leptire, one koje po sunčanom vremenu viđamo na livadi, u parku ili dvorištu. Zapravo, ti leptiri čine samo mali deo reda Lepidoptera. Daleko su brojniji oni leptiri koje obično viđamo noću oko neke svetiljke. Ta daleko brojnija grupa se na našem jeziku, kao i u većini jezika, zvanično zove noćni leptiri. U zemljama engleskog govornog područja, međutim, ta podela je drugačija i koriste se izrazi butterflies i moths, koje uslovno možemo prevesti kao leptiri i moljci. Nemojte da se začudite ukoliko nekog noćnog leptira vidite u toku dana, jer je dosta vrsta noćnih leptira zapravo aktivno i preko dana.

Migracije leptira

Preko 200 vrsta leptira redovno odlazi na značajne seobe. Jedna od najpoznatijih je čkaljevac ( Vanessa cardui), vrsta koju možete sresti na našim područjima.U knjizi Dnevni leptiri Vlasine, je objašnjeno da u kasnu zimu kreće na put sa severa Afrike a do kraja godine stiže do samog severa Evrope. Čest je leptir i može se videti gotovo svuda. Iako se gusenice uglavnom hrane čkaljem, nisu probirljive, pa se mogu naći i na kultivisanim biljkama.

Leptiri Srbije

Prema Alciphron-u, bazi podataka o insektima Srbije, opisano je 2338 noćnih leptira, a po najnovijem spisku leptira u Srbiji živi 199 vrsta dnevnih leptira. Svi ljubitelji leptira i ostalih insekata mogu da učestvuju u prikupljanju podataka o insektima širom Srbije nakon jednostavne registracije na Alciphron.

Nedavno je otkrivena nova vrsta noćnog leptira koja je zabeležena samo u Srbiji. Zabeležena je na području oko Vlasinskog jezera.Naziv vrste je Heterogynis zikici , a vrsta je dobila ime po profesoru Vladimiru Žikiću.

Zelene priče

oglas
Postadoh deo zelenih priča u želji da prirodu približim svima! Da bismo znali kako prirodu da zaštimo i sačuvamo moramo da je spoznamo. Student sam na master studijama za profesora biologije i pričaću vam zelene priče o biljkama i životinjama.