Kako piše Balkan green energy news, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u procesu razmatranja svog strateškog pristupa za saobraćajni sektor i poziva zainteresovane strane da iznesu komentare i sugestije na nacrt Strategije za sektor saobraćaja za period 2019-2024.

Nacrt Strategije za sektor saobraćaja za period 2019-2024. ima za cilj promovisanje održivih saobraćajnih sistema, koji su zasnovani na tržišnim principima, uz ravnotežu između ekonomskih, ekoloških i društvenih potreba i prilagođavanje potrebama ljudi, industrije i trgovine, navodi se u najavi javne rasprave koja će se održati 26. jula u Beogradu, glavnom gradu Srbije.

Javne rasprave biće održane i 25. jula u Istanbulu u Turskoj i 29. jula u Kairu u Egiptu.

Strategija EBRD-a za sektor saobraćaja obuhvata aktivnosti Banke u sektoru saobraćaja, uključujući infrastrukturu i usluge (ali ne uključujući gradski prevoz, koji je obuhvaćen Strategijom EBRD-a za komunalnu i ekološku infrastrukturu). Strategija važi za sve zemlje u kojima Banka posluje i usaglašena je sa drugim strategijama, pristupima i politikama Banke (npr. Ekološka i socijalna politika, Strategija ekonomske inkluzije, Tranzicija ka zelenoj ekonomiji).

Ključni strateški pravci predloženi u nacrtu EBRD-ove Strategije sector saobraćaja su:

  • Povezane mreže, radi poboljšanja pristupa u skladu sa potrebama preduzeća i pojedinaca, kako bi se podstakao privredni rast, trgovina i prosperitet.
  • Učešće privatnog sektora u podsticanju komercijalnih principa koji će pomoći razvoj sektora i reformu državnih preduzeća.
  • Saobraćaj prilagođen potrebama životne sredine i društva, koji teži da smanji nejednakosti i razlike u okviru regiona.
  • Inovativna rešenja uz smanjenu upotrebu ugljen-dioksida, koja će podstaći promene i smanjiti emisije CO2.

U skladu sa Politikom javnog informisanja EBRD, Banka poziva organizacije civilnog društva, svoje klijente, partnere i sve zainteresovane strane da doprinesu izradi Strategije za sektor saobraćaja. Nacrt Strategije objavljen je na engleskom jeziku na internet stranici EBRD-a i biće otvoren za javne konsultacije putem pisanih komentara zainteresovanih strana tokom 45 kalendarskih dana ili do 6. septembra 2019. godine.

Nakon završetka procesa javne rasprave, sve komentare primljene u pisanoj formi i tokom konsultativnih sastanaka pregledaće menadžment EBRD-a radi utvrđivanja relevantnih implikacija po Strategiju. Izveštaj o pozivu javnosti da iznese komentare – uključujući i pregled povratnih informacija zainteresovanih strana i odgovore rukovodstva EBRD-a – biće predstavljen Upravnom odboru Banke pre konačne dorade Strategije radi odobrenja.

Učešće je potrebno potvrditi popunjavanjem elektronskog formulara na engleskom jeziku.

Komentare i sugestije možete poslati na TransportStrategy@ebrd.com do 6. septembra.

Izvor: Balkan green energy news

oglas
Redakcija portala Zelene priče.