U utorak, 03. marta 2020. u gradu Talinu (Estonija), održan je seminar pod nazivom „Global Education in Estonia“ povodom objavljivanja nacionalnog izveštaja o globalnom obrazovanju u Estoniji.

Šta podrazumeva globalno obrazovanje?

Globalno obrazovanje je relativno nov koncept u obrazovnom sistemu.

Svakodnevno smo pod uticajem složenih socijalnih, političkih, ekonomskih i ekoloških problema, i važno je razumeti odnose globalnog i lokalnog sa pojedincem. Globalno obrazovanje predstavlja aktivan proces učenja, zasnovan na vrednostima solidarnosti, jednakosti, inkluzije i kooperacije, koja omogućava ljudima da se kroz razumevanje uzroka i posledica globalnih problema dotaknu i pitanja ličnog usavršavanja, održivosti, mira i prevencije sukoba među raznovrsnim narodima, kulturama i društvenim sistemima.

Ilustracija: Jelisaveta Džigurski; Fotografija: Canva

Izveštaj o globalnom obrazovanju

Nacionalni izveštaj o globalnom obrazovanju u Estoniji predstavlja analizu stanja, a koju je napravio GENE (Global Education Network Europe) u saradnji sa Estonskim Ministarstvom obrazovanja i istraživanja, Ministarstvom spoljnih poslova i ostalim važnim zainteresovanim stranama (uključujući NGO MONDO i NatCom). Izveštaj pruža pregled konceptualnih osnova globalnog obrazovanja i trenutno stanje, koje je u razvojnoj etapi kroz saradnju sa formalnim obrazovanjem i omladinskim centrima.

Cilj dogadjaja održanog početkom marta je bila analiza rezultata ovog izveštaja, kao i diskusija o daljim načinima popularizacije i integracije globalnog obrazovanja u obrazovnom sistemu Estonije.

Na panel diskusiji se govorilo o izazovima u obrazovanju, o tome kako poboljšati kvalitet globalnog obrazovanja, kako podići nivo svesti kod ljudi o ovoj temi, kao i o dugoročnom planu finansiranja. Ključno je ojačati okvir politike poslovanja i istaknuti kvalitetnu praksu na nacionalnom nivou, zaključeno je na diskusiji. Svaki nacionalni izveštaj doprinosi internacionalnom, jer države mogu međusobno da uporede i podrže kvalitetne modele učenja.

Kakvo je stanje u Estoniji?

Saradnja je ključna za razvoj globalnog obrazovanja, jedan je od zaključaka pomenutog nacionalnog izveštaja Estonije. Do sada globalno obrazovanje nije bilo prioritet niti jednom ministarstvu i ne postoji nacionalna koordinacija ili razmena informacija o istom. Ministarstva moraju da rade međusobno, u saradnji sa nevladinim, neprofitnim organizacijama, ali Ministarstvo spoljnih poslova igra vitalnu ulogu sa dugoročnim planovima i strategijama.

Takođe, istaknuto je angažovanje socijalnih medija posvećeno ovoj tematici.

GENE pruža praktične primere za vođenje nacionalne platforme i načine na koje globalno obrazovanje može da postane deo obrazovnog sistema.

Kada globalno obrazovanje postane sastavni deo formalnog kurikuluma, obrazovni akteri će imati okvir kako da organizuju svoje aktivnosti. Novi kurikulum je implementovao zamenu državnih ispita sa projektima i istraživačkim radovima. Akcenat je na projektnom učenju, koje donosi više fleksibilnosti i odskočna je daska za uvođenje globalnih tema i metodologija.

Što se tiče finansiranja, kombinovane su aktivnosti iz internacionalnih i domaćih izvora sva tri ministarstva, sa sufinansiranjem Evropske komisije.

Praksa je do sada pokazala da učenje o globalnim problemima, ljudskim pravima i slično zavisi od entuzijazma učitelja, a ne toliko od kurikuluma i podrške države ili okruga. Resurs za učenje pored knjiga, mogu da budu i filmovi. Filmska biblioteka NGO Mondo sadrži preko 200 dokumentarnih filmova o globalnim problemima. GENE pruža praktične primere za vođenje nacionalne platforme i načine na koje globalno obrazovanje može da postane deo obrazovnog sistema.

Ilustracija: Jelisaveta Džigurski; Fotografija: Canva

Kako Estonija može da bude primer Srbiji?

Prvenstveno treba napomenuti da je naše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je član GENE mreže, i svake godine sredinom novembra se održava Nedelja globalnog obrazovanja u cilju promovisanja ovih ideja.

70% učenika je izjavilo da je zadovoljno svojim životom.

Estonija, geografski i brojčano mala zemlja treba da nam posluži kao inspiracija iz više razloga. 2018. godine na PISA (Program za međunarodnu evaluaciju učenika) testu učenici estonskih škola su briljirali u sve tri kategorije (matematika, čitanje i prirodne nauke). Više od 85% škola ima digitalnu komunikaciju sa studentima i njihovim roditeljima preko posebnih aplikacija. Dakle, akcenat bi bio na razvoju digitalnih oruđa i veština.

Takođe, 70% učenika je izjavilo da je zadovoljno svojim životom, i ispostavilo se da imaju manji strah od neuspeha u odnosu na svoje vršnjake iz drugih zemalja.

Upravo smo svedoci globalnog zdravstvenog problema i postavlja se pitanje kako organizovati život, kako se ponašati i ostati priseban. Očigledno je da svet za koji su nas naši roditelji spremali više ne postoji, da je tehnologija izbledela i izmenila granice i da budući naraštaji moraju biti spremni za realnost globalnog društva i da poseduju znanje, veštine i stavove ključne za realizovanje održivog razvoja sveta, u kome svaki čovek ima jednako pravo da ispolji lični potencijal.

Autorka: Jelisaveta Džigurski
Zelene priče

oglas
Redakcija portala Zelene priče.