Globalna prodaja Fair Trade proizvoda je u stalnom porastu. Globalizacija je svet pretvorila u globalno selo, ali razlike između regiona su i dalje ogromne, a često pati i naša planeta. Pokret pravedne trgovine (engleski: FAIR TRADE) uspostavljen je da se ovaj jaz ispravi i da pokaže da je drugačiji svet ipak moguć.

Povelja o fer trgovini i održivi razvoj

Prema Povelji o fer trgovini iz 2009: „[…] Poštena trgovina je odgovor na konvencionalnu trgovinu i pruža ljudima u siromašnim zemljama poštenu zaradu za svoj utrošen rad, kao i održive razvojne mogućnosti […][1]„. World Fair Trade Organization i Fairtrade International su nakon dugogodišnjeg uspešnog razvijanja i uključivanja mnogih aktera u sistem fer trgovine, ovaj svetski pokret podigle na još veći nivo.

Povelja o međunarodnoj fer trgovini

Povodom treće godišnjice usvajanja Agende 2030 za održivi razvoj usvojena je nova „Povelja o međunarodnoj fer trgovini“ objavljena je 25. septembra 2018. i potpisana od strane brojnih organizacija i kompanija poštene trgovine širom sveta. „[…]Povelja utvrđuje osnovne vrednosti fer trgovine i definiše zajedničku viziju ispunjavanja 17. ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (SDGs)[…][2]“ Fairtrade sistem se efektima svog funkcionisanja  međusobno podudara sa mnogim ciljevima održivog razvoja UN-a i već daje veliki doprinos u njihovom ispunjenju.

Glavni ciljevi sistema FAIRTRADE-a:

  1. Poboljšati životne uslove i položaj proizvođača kod pristupa tržištu, jačanje proizvođačkih organizacija, pružajući im fer cene za njihove proizvode i osigurati kontinuitet poslovnih odnosa.
  2. Poboljšati životne uslove za ugrožene proizvođače, posebno žene i zaštitu dece od izrabljivanja kod proizvodnje. Podizanje svesti potrošača o negativnim učincima međunarodne trgovine na proizvođače.
  3. Poslovno partnerstvo kroz uzajamni dijalog, udruživanje i transparentnost. Zaštitite ljudskih prava kroz sprovodjenje socijalne pravde, razvoj ekološki prihvatljivog ponašanja i ekonomske sigurnosti
  4. Napokon, promovisanje održivog razvoja jačanjem malih proizvođača i podsticanjem boljih ekoloških praksi kroz globalni internacionalni sistem
Foto: FAIRTRADE AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Kako to funkcioniše?

Izraz ,,Fairtrade“ napisan zajedno odnosi se na Fairtrade sistem koji izdaje Fairtrade logo i koji funkcioniše pod krovnom institucijom ..World Fair Trade Organization” ispunjavajući Povelju o medjunarodnoh fer trgovini. Fairtrade logo identifikuje proizvode kojima se trguje po standardima ,,Fairtrade International” (FLO), koji dalje omogućuju zadrugama udruženih malih proizvodjača da imaju stabilnije cene, kao i dugoročne trgovinske odnose kroz održivi razvoj i poštovanje ekoloških praksi. U ukupnom broju sertifikovanih proizvoda u pravednoj trgovini, FAIRTRADE logo prednjači sa oko 70 % udela na svetskom nivou i predstavlja trenutno najpriznatiji sistem sertifikacije. 

Proizvođači sirovina koji su udruženi u Fairtrade-zadruge pregovaraju sa kompanijama koje žele da proizvode po Fairtrade uslovima o otkupnoj ceni. Zagarantovana im je Fairtrade minimalna cena, koja pokriva troškove održive proizvodnje kako bi se proizvođačima i radnicima obezbedili dovoljni prihodi da pokriju troškove proizvodnje i života, naročito u situacijama u kojima su globalne cene ispod nivoa održivosti.  Na taj način osiguravaju poštenu naplatu svog rada/proizvoda, a time i dugoročnu održivost na tržištu.

Fairtrade premija, druga finansijska beneficija za male proizvođače, jeste dodatna isplata namenjena lokalnom socijalnom i ekonomskom razvoju u proizvodnim kooperativama koja se koristi za unapređenje zdravstva, obrazovanja, socijalnih ustanova i produktivnosti. Oba oblika finansijskih beneficija takođe su deo Fairtrade standarda i neprestano se nadziru i kontrolišu. Fairtrade dodeljuje i dodatne premije za organsku proizvodnju sa striktnom zabranom upotrebe genetski modifikovanih organizama, čime se dodatno doprinosi zdravlju pojedinca i planete.

FLOCERT je nezavisna sertifikaciona kompanija u mreži Fairtrade International. Kompanija sertifikuje proizvođače sirovina, trgovce i proizvođače u sekundarnoj proizvodnji u oko 115 zemalja prema Fairtrade standardima, i garantuje budućem kupcu da su sprovedena sva prava i obaveze iz glavnih ciljeva kao i visok kvalitet kupljenog proizvoda, što se na kraju i potvrdjuje Fairtrade logom. Kupovinom Fairtrade proizvoda na kraju lanca doprinosimo ispunjavanju ciljeva pravedne trgovine.

Sertifikacija i sistem kontrole

Iz svega navedenog lako je zaključiti da kroz Fairtrade doprinosimo ispunjenju ciljeva održivog razvoja i tako činimo ovaj svet boljim mestom za život uz moto „Leave No One Behind“ !

Fairtrade sistem i mali proizvođači iz jugoistocne Evrope – aktuelni trenutak, potencijali i izazovi biće tema sledećeg bloga kao i gde se mogu kupiti Fairtrade proizvodi u ovom trenutku kod nas, sa zanimljivim intervjuima.


[1] A Charter of Fair Trade principles (2009): https://wfto.com/sites/default/files/Charter-of-Fair-Trade-Principles-Final%20(EN).PDF

[2] The International Fair Trade Charter (2018): http://www.forum-fairer-handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/andere_publikationen/2018_FT-Charter_English.pdf

Tekst: Jovan Jovanović, Ambasador održivog razvoja; Fairtrade aktivista

oglas
Redakcija portala Zelene priče.