Deveta konferencija o biodiverzitetu održaće se od 2. do 5. jula u Trodhajmu u Norveškoj. Na konferenciji učestvuje ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan.

Konferencija će okupiti donosioce odluka i stručnjake iz celog sveta kako bi diskutovali o globalnom okviru za biodiverzitet, koji će biti razvijen kao nastavak Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020 (nakon 2020. godine), navodi se u najavi konferencije.

Na konferenciji će se govoriti o ključnim nalazima iz nedavnih globalnih, regionalnih i tematskih procena i njihove implikacije za razvoj okvira nakon 2020. godine. Fokus je stavljen na izazove i na načine na koje se mogu pormeniti faktori koji utiču na gubitak biodiverziteta. Pričaće se o menjanju načina rada, odnosno odstupanju od „uobičajenog poslovanja“ pri sklapanju i implementaciji plana za period nakon 2020. godine. Takođe, tema je i „Vizija 2050“ za biodiverzitet, koja glasi „Živeti u harmoniji sa prirodom“ i fokusira se na scenarije i diskusije o promenama.

Pored ove konferencije, ministar Goran Trivan učestvovaće i na sastanku Biroa UNEA 5. Ministar zaštite životne sredine učestvuje u svojstvu jednog od potpredsednika narednog zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA5). Kako je objašnjeno u saopštenju Ministarstva, sastanak će biti posvećen radu na omogućavanju inkluzivnog, transparentnog i efikasnog procesa pripreme osnove za uspešnu realizaciju naredne Skupštine UN za životnu sredinu, koja će se održati 2021. godine u Najrobiju i koja će se nadovezati na delovanje i rezultate prethodnih skupština, sa ciljem jačanja aktivnosti, podsticanja dijaloga i izgradnje konsenzusa.

Ministar Trivan će ovom prilikom imati i bilateralni susret sa ministrom životne sredine i klime Kraljevine Norveške, Olom Elvestuenom, koji je i predsedavajući pomenute UNEA 5.

oglas
Redakcija portala Zelene priče.