Danas je svetski dan Fair Trade-a, ali šta je to?

Pošto ovaj tekst čitate preko računara ili mobilnog telefona, postoji šansa da su napravljeni od materijala koji su iskopala deca. Ista stvar je i sa hranom, ako tipa pijete kafu, onda takođe postoji šansa da je ona dobijena dečijim radom. Sa svime time, da li postoji način na koji bi mogli sistem da promenimo u neki bolji? I da li mi možemo da pomognemo u tome? Odgovor je da i da, a to je Fair Trade!

Fotografija: Pixabay

Istorijat Fair Trade-a i njegove funkcije

Pravedna trgovina je pokret koji se zasniva na nadziranju i transparentnosti svih segmenata proizvodnje i prodaje pojedinih proizvoda te zalaganju za ukidanje siromaštva ekonomski podređenih proizvođača, uz obavezu poštovanja socijalnih i ekoloških standarda u proizvodnji i zabranu prisilnog dečjeg rada. Od svog osnivanja, pokret je uspeo da u sebe uključi dosta proizvođaća u trećem svetu, obezbeđujući njima dodatne finansije za bolje plate, veća prava radnika i održivi razvoj.

Takođe, pokret obezbeđuje finansije za izgradnju škola i druge infrastrukture za zemlje u kojima se nalaze proizvođači. Kupci pomažu proizvođačima tako što kupuju proizvode sa zaštićenom oznakom FAIRTRADE, koja je u vlasništvu Fairtrade Labelling Organizations International(FLO). Kupovinom kupac čini poizvode konkurentnijima na tržištu. A sa novcem FLO garantuje da će to otići onima kojima je potrebno, odnosno radnicima, a ne korporativnim supermarketima. Pored FLO-a, postoji još i World Fair Trade Organisation(WFTO).

Banana sa logom Fair Trade, fotografija: Pixabay

Sve brojniji proizvodi proizvedeni po načelima Fairtrade-a se prodaju, kako po zemljama prvog sveta, tako od nedavno i kod nas. Mogu se pronaći u trgovinama zdrave hrane, specijalizovanim trgovinama, supermarketima. U svetu se danas (u manjoj meri kod nas) najčešće prodaju „pravedni“ šećer, kakao (i čokolada), kafa, čaj, banane i drugo voće, med, pamuk, vino te cveće i rukotvorine.

Na našem sajtu možete još da pročitate o Fair Trade Agendi 2030 i o aktuelnom trenutku, potencijalu i izazovima u sistemu Fair Trade.

Zelene priče

oglas
Odabrao sam da budem novinar za Zelene priče jer želim da širim svest o ekološkim problemima naše zemlje. Ja sam student na Fakultetu Tehničkih Nauka, smer Čiste Energetske Tehnologije.