Jedna od organizatorki EKO20 konferencije

10. 03. 2020. Zemun

„Pojam „eko“

za mene predstavlja zeleni pristup,

racionalnu upotrebu,

zelenu ekonomiju

i prijateljski odnos sa prirodom.“

Više o Anđeli Pavković i EKO20 konferenciji čitajte na portalu.

oglas
Redakcija portala Zelene priče.